Trhové Sviny
Trhové Sviny
  Dnes je:  28.07.2016     servis

Projekty podpořené EU
Portál Evropské unie

 • Rekonstrukce TKB na městský úřad v Trhových Svinech
 • Výstavba místní komunikace IV. třídy Trhové Sviny – Otěvěk
 • Pořízení nového zametacího vozu

 • Rekonstrukce horní části Žižkova náměstí 09/2008 - 03/2009
  Stavba byla realizována od 23. září 2008 do 31. března 2009 firmou Stavitelství Matourek s.r.o. Rudolfov, inženýrskou činnost zajišťovala Stavební poradna, spol. s r.o.
  Původní termín ukončení - 15. únor 2009 musel být posunut z důvodu nepřízně počasí.
  Celkové náklady na realizaci činily 6.097.008,- Kč z toho dotace z Regionálního operačního programu NUC II Jihozápad 5.073.414, - Kč. V žádosti o dotaci nemohly být zahrnuty náklady na stavební úpravy Husovy ulice (v majetku Jihočeského kraje), bez nichž by nebyla celková stavba ukončena.

 • Modernizace prostor a vybavení Základní školy 2009
 • V září roku 2009 byl dokončen projekt "Rekonstrukce budovy polikliniky", který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie - z regionálního operačního programu (tzv. ROP).
  V rámci projektu proběhla úprava vstupu do budovy s lékárnou. Stávající vstup s ne příliš vyhovující rampou pro bezbariérový vchod do objektu byl nahrazen novým schodištěm a zvedací plošinou, která bude garantovat bezpečný přístup do objektu pro občany se sníženou pohyblivostí, pro maminky s kočárky a pro ostatní návštěvníky lékařského zařízení. Zároveň zde vznikla čtyři nová parkovací místa, z toho dvě pro tělesně postižené. Stavbu prováděla firmy VIDOX, s.r.o. Český Krumlov, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení.
  U druhé budovy se realizovala střešní nástavba, která odstranila neustálé zatékání do objektu. Zároveň zde vznikly nové prostory k dalšímu využití pro služby související se zdravotnictvím a sociálními službami o celkové výměře 581 m2. Zastřešení polikliniky provedla firma Stavitelství Duda&Beneš, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení.
  Celkové stavební náklady dle výběrového řízení jsou 5 260 tisíc Kč, nenávratná dotace je přislíbená v částce 4 950 tisíc Kč.